საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება KETO Complete